O podjetju

Dejavnost podjetja ARMEX ARMATURE se deli na naslednje dejavnosti:

Podjetje ARMEX ARMATURE d.o.o. Ljubljanska c. 2A 1295 Ivančna Gorica je bilo ustanovljeno leta 1991 in sicer z namenom zapolniti tržno nišo na podrocju vodovoda in kanalizacije ter našim bodocim kupcem ponuditi boljše storitve.

  1. Proizvodnja
  2. Trgovina
  3. Servis
  4. Usluge prašnega barvanja

Proizvodnja

Proizvodnja obsega izdelavo hladnovodnih armatur (nadzemni in podzemni hidranti, zasuni, ventili za hišne prikljucke …), fazonskih kosov, pribor za vgradno ventilov, spojni kosi za cevi in prirobnice, vodomerni jaški, pribor za vgradnjo vodomerov, cestne kape, orodje, montažno-demontažni kosi, tesnilni cepi ter avtomatski napajalniki za živino.

Asortiman naših proizvodov je namenjen vgradnji v razne vrste cevovodov za pretakanje razlicnih vrst medijev. Vsi izdelki so izdelani po veljavnih evropskih normah.

Trgovina

Trgovinski del naše dejavnosti pa obsega promet z ostalimi materiali za vodovod (cevi PE, PVC, ductil, regulacijske lopute in ventili, lovilci necistoc, fitingi v PE,poc. in mesing izvedbi, vodomeri…), kanalizacijo (vse vrste cevi, LŽ pokrovov , revizijski jaški …)

Pomembni del trgovinske dejavnosti je tudi prodaja fleksibilnih cevi za vgradnjo potopnih crpalk v globinske vodnjake, fleksibilne cevi za by pass cevovode , fleksibilne cevi za pretakanje vseh vrst medijev ter prodaja hitrospojnih cevi za uporabo v namakanju in gradbeništvu.

V letu 2000 smo začeli s prodajo namakalnih sistemov za kmetijstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, raslinjake, športne terene (nogomet, tenis, golf, konjske menaže, hipodrome …),zašcitno pršenje deponij lesa, premoga, pepela …

V letu 2004 smo začeli s trženjem malih bioloških čistilnih naprav, kapacitet od 2 do 1000 PE, sistemov za učinkovito uporabo deževnice ter ponikalnih sistemov-drenaže.

Servis

Servisna dejavnost obsega izdelavo raznih nadomestnih delov za armature, obnavljanje in popravilo hidrantov, ventilov in druga popravila s podrocja vodovodnih armatur.

Usluge prašnega barvanja

Usluge prašnega barvanja nudimo po treh postopkih:

  1. barvanje po postopku EWS
  2. barvanje po VROCEM postopku
  3. barvanje po postopku elektrostatike