Biološke čistilne naprave

Zaporedno biološko čiščenje z integrirano stabilizacijo blata. Naprava one2clean dosega odlične rezultate čiščenja ob minimalnih stroških delovanja. Visoka moč čiščenja. Že danes …

Poglej izdelek

Zaporedno biološko čiščenje ali SBR. V napravi ni električnih komponent. Sistem z enim ali več rezervoarji. Velikosti do 500 PE. …

Poglej izdelek

S krožnikastim prezračevalnikom. Preizkušeni SBR. Sistem z enim ali dvema rezervoarjema. Za vse objekte, kjer prihaja do velikih nihanj v dotoku odpadne vode. Možnost nadgradnje z avtomatskim …

Poglej izdelek

Popolnoma biološka membranska (MBR) čistilna naprava. Za vodovarstvena področja ali kot naknadno čiščenje iz centralnih komunalnih čistlinih naprav. Možnost ponovne uporabe čiščenja vode …

Poglej izdelek

Biorock kompaktne biološke čistilne naprave. Deluje brez elektrike. Princip naravnega vleka ter gravitacije. Velikost od 1 do 150 PE.

Lastniki objektov, ki so zgolj občasno naseljeni ali pa so …

Poglej izdelek

Za vse začasne potrebe po čiščenju odpadnih voda na večjih gradbiščih, začasnih naseljih ipd. Naprava vgrajena v 20 ft. kontejner. Enostavna za transport, montažo in demontažo. Visoka moč …

Poglej izdelek

Sistem MBS. Pretočna čistilna naprava z vrtinčastimi nosilci. Enostavno in stabilno delovanje, nizki stroški obratovanja. V rezervoarjih ni električnih komponent. …

Poglej izdelek

Dvo- in troprekatne greznice

Mehanske dvo prekatne greznice Carat za odpadne vode iz gospodinjstva. Greznice so predpripravljene za kasnejšo predelavo v biološko čistilno napravo sistem SBR. …

Poglej izdelek

Troprekatne delno biološke greznice. Mehansko čiščenje odpadnih voda s podaljšano fazo čiščenja. …

Poglej izdelek

Zbiralne greznice

Zbiralna greznica v pohodni ali povozni izvedbi ( tudi za kamione do 12,5 T skupne teže ) …

Poglej izdelek

Greznica z zelo nizko globino vgradnje. Za problematične terene. …

Poglej izdelek

Za vgradnjo v težavne terene s prisotno visoko podtalnico in v področja z vodo v plasteh ali v kamnita področja. Z odobritvijo Nemškega inštituta za gradbeno tehniko (DIBt – Deutsches Institut …

Poglej izdelek

Cenovno ugodna rešitev za majhne hiše z občasnim bivanjem za zbiranje odpadne vode. …

Poglej izdelek

Povozen rezervoar. Z odobritvijo Nemškega inštituta za gradbeno tehniko (DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik). …

Poglej izdelek

Rezervoar je povozen. Z odobritvijo Nemškega inštituta za gradbeno tehniko (DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik). …

Poglej izdelek

Z odobritvijo Nemškega inštituta za gradbeno tehniko (DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik) …

Poglej izdelek