Prečrpalni jaški za odpadne vode

Prečrpalni jaški za odpadne vode

Prečrpalni jaški se uporabljajo za prečrpavanje hišnih in industrijskih odplak ter vseh odpadnih vod, v kateri ni trdnih delcev in peska. Temperatura tekočine oz.okolice ne sme presegati 40° C. So odlična in cenovno ugodna rešitev za prečrpavanje fekalnih odpadnih voda iz objektov (ena hiša ali več stanovanjskih hiš), ki so pod nivojem kanalizacijskega omrežja. Črpalke so enostopenjske, izdelane v monoblok izvedbi. Maksimalni pretok in tlak je odvisen od tipa črpalke, ki je vgrajena v rezervoar. Velikost jaška in črpalke je odvisna od števila oseb, ki prebiva v objektu. Za družinski objekt z do petimi prebivalci priporočamo izbor rezervoarja z prostornino vsaj 1600 L. Črpalke imajo sekalno ploščo, ki papir in vlaknaste primesi v črpani tekočini zreže ter tako preprečuje zamašitev cevovoda. Črpalke so potopne v enofazni 230 V ali trifazni izvedbi 400 V.

Moč črpalk enofazne 230 V : od 0,85 kW do 1,25 kW ; Pretok Q = od 0 do 42 m3/h ; tlačna višina-tlak = od 0 do 1,2 bar (0 do 12 m).

Moč črpalk trifazne 400 V : od 1,25 kW do 15 kW ; Pretok Q = od 0 do 290 m3/h ; tlačna višina-tlak = od 0,2 do 2,3 bar (2 do 23 m).

Pri stabilni postavitvi v jašek se uporablja pribor z zaklepom, ki omogoča hitro montažo črpalke in enostaven dvig črpalke s pomočjo izvlekalne verige, brez vstopanja v jašek ob vzdrževalnih delih. S priborom se v jašek vgradita tudi dve vodilni cevi, ki vodita črpalko ob dviganju oz. spuščanju v jašek. Nivo tekočine v zbirniku mora biti vedno nad tlačnim priključkom črpalke. Tako bo preprečeno nastajanje zračne blazine v črpalki. Črpališča so opremljena z enim plovnim stikalom za vklop oz. izklop črpanja, ali z dvema stikaloma. Črpališče opremljeno z dvema stikaloma ima tudi alarm za javljanje izpada delovanja.Prečrpalni jašekStandardno je v jašku postavljeno eno črpališče, možna pa je vgradnja tudi dveh črpališč. Za večje sisteme je priporočljiva vgradnja dveh črpalk (varnost).

Prečrpalni jašek je sestavljen iz:

  • rezervoarja
  • pokrov fi 600 mm v pohodni ali povozni izvedbi
  • črpalka z izvlekalno verigo
  • stopalo s hitrim zaklepom za izvlek in spuščanje črpalke
  • vodila za črpalko
  • nepovratni ventil
  • glavni ventil
  • vtočna odprtina s tesnilom fi 110 mm (standardno) ali večjim po naročilu
  • priključna iztočna spojka za cevi DN 50 do DN 110 ( DN cevi je potrebno navesti ob naročilu )
  • krmilna omarica za enofazne 230 V sisteme