Ko enkrat vgradite čistilno napravo, lahko uveljavljate olajšavo na okoljske dajatve, vendar moramo na naslov upravljalca komunalnih storitev posredovati ustrezno tehnično dokumentacijo. Upravljalec opravi ogled in poda oceno obratovanja. Z uporabo male komunalne čistilne naprave z ustreznim čiščenjem se okoljska dajatev zmanjša za 90%.