Pri svoji občini preverite, ali je bil za tekoče leto objavljen razpis za sofinanciranje čistilnih naprav. Nekatere občine pokrijejo 30%, druge do 60% nakupa in priklopa čistilne naprave.