Z novimi zakoni je čistilna naprava obvezna za vse tiste, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.