Na razpolago je razred čiščenja D (nitrifikacija in denitrifikacija). Razred čiščenja D je višji in vključuje tudi razred čiščenja N (nitrifikacija).