Čistilna naprava mora imeti certifikat, ki opredeljuje lastnosti naprave (moč čiščenja, stabilnost, vodotesnost rezervoarjev) in dokazuje, da je bila testirana. Čistilna naprava mora imeti tudi izjavo o skladnosti, da ustreza standardom in je izdelana v skladu s predpisi.