Pred nakupom razmislite, kako velika je naprava, kam jo boste postavili (zelenica ali parkirišče oziroma dovozna pot), gre za ravnino ali brežino, ali obstaja možnost razvoda elektrike, ali je prisotna podtalnica, kakšno bo odstranjevanje očiščene vode (preko napeljave v tekoče vode ali s ponikanjem v tla), ali je površina nad napravo povozna ali ne, ali je urejen dostop do naprave, da bo možno izčrpavanje blata in vzdrževanje čistilne naprave.