Razred čiščenja določi pristojen urad za urejanje odpadnih voda. Praviloma zadostuje razred čiščenja C (razgradnja ogljika). Na vodovarstvenih območjih ali pri izpuščanju v občutljive vode, je potreben višji razred čiščenja kot na primer N (nitrifikacija) ali D (nitrifikacija in denitrifikacija).