Industrijski in predelovalni obrati se srečujejo s posebnimi izzivi pri čiščenju odpadnih voda

Manjši obrati za predelavo mleka, vinske kleti, obrati za proizvodnjo kraft piva, klavnice, ribje in piščančje farme lahko predstavljajo resno grožnjo za onesnaževanje podtalnice, če ne poskrbijo za ustrezno čiščenje odpadne vode. V prehrambni industriji se porabijo velike količine vode, ali za pranje, kot procesno vodo, hladilni medij ali za druge namene. Ta voda lahko prihaja v stik z živalmi ali ostanki živil in tako vsebuje visoke koncentracije hranilnih snovi, ki predstavljajo tveganje, če pridejo v stik s podtalnico, ki je ključni vir pitne vode v Sloveniji.

Takšni obrati morajo poskrbeti za namestitev naprav, ki so prilagojene specifičnim potrebam dejavnosti, ter tako zagotoviti prilagoditev krmilnika naprave in ciklov čiščenja glede na vrsto in količino obremenitve odpadne vode.

Za zagotavljanje učinkovitega čiščenja odpadnih voda v industrijskih obratih je pogosto potreben postopek SBR (Sequencing Batch Reactor) s predhodnim odstranjevanjem mastnih delcev. Za pravilno izbiro in dimenzioniranje čistilne naprave je ključno, da vnaprej določite, kolikšna je količina odpadnih voda in kakšna je vsebnost onesnaževalcev, ter pretehtate vse posebnosti specifičnega obrata in njegovih potreb po čiščenju.

Za pomoč pri pravilnem izračunu velikosti in vrste čistilne naprave se lahko obrnete na naše svetovalce prek telefonske številke 01 / 78 69 270 ali elektronske pošte info@armex-armature.si. Zavedamo se pomena učinkovitega čiščenja odpadnih voda v prehrambni industriji in vam bomo pri tem strokovno svetovali pri izbiri optimalne čistilne naprave za vaše specifične potrebe.

Naša čistilna naprava Klaro Professional je zanesljiva rešitev za manjše industrijske obrate, ki se srečujejo z nihanjem dotoka odpadnih voda. Ta naprava temelji na preizkušenem SBR-postopku. Sestavljena je iz zbiralnega prekata kot zadrževalnika ter prekata za čiščenje in poživljanje. Naprava istočasno zagotavlja mehansko predčiščenje in biološko čiščenje odpadnih voda.