Male čistilne naprave One2cleanKje se uporabljajo male čistilne naprave?

Male čistilne naprave se nameščajo na območja, kjer so naseljeni objekti redki in ni dostopa do komunalnega omrežja. Gre za male čistilne naprave na območju razpršene poselitve, s katerimi si zagotovimo učinkovito čiščenje odpadne vode na zanesljiv in preprost način.

Ali je čistilna naprava obvezna?

Da. Zakonodaja za male čistilne naprave določa, da je ta obvezna za vse, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje. Za že obstoječe objekte je vgradnja nujna najkasneje do 31. 12. 2021, če pa imate čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno greznico, je rok ob prvi rekonstrukciji objekta.

Do kdaj se je treba priključiti na javno kanalizacijo?

Kjer je kanalizacija zgrajena, je v skladu z zakonodajo o malih čistilnih napravah obvezna priključitev v roku šestih mesecev.

Male čistilne naprave zakonodajaKdo določa primeren razred čiščenja?

Za male čistilne naprave obstajajo različni razredi čiščenja, določi jih pristojen urad za urejanje odpadnih voda. Razred C (razgradnja ogljika) praviloma zadostuje. Višje sta še razreda N (nitrifikacija) in D (nitrifikacija in denitrifikacija). Ta sta pomembna na vodovarstvenih območjih ali pa pri izpuščanju v občutljive vode.

Kako poteka vzdrževanje male čistilne naprave?

Ogrodje male čistilne naprave

Male čistilne naprave ne potrebujejo zahtevnega vzdrževanja. Uporabnik jih redno spremlja sam, kar ne vzame veliko časa in znanja, enkrat na leto pa se naroči servis pri pooblaščenem vzdrževalcu čistilne naprave.

Kako pogosto je čiščenje male čistilne naprave?

Pri čiščenju male čistilne naprave je ključen nivo blata. Odvoz blata poteka po potrebi, veliko je odvisno tudi od modela naprave. Ko izbirate malo čistilno napravo, bodite pozorni na ta podatek, saj je posledica pogostega števila odvozov tudi višji stroške vzdrževanja.

Kdo opravi odvoz blata?

Odvoz blata iz male čistilne naprave na območju razpršene poselitve opravi podjetje, ki je pristojno za odvoz komunalnih odpadnih voda.

Kakšen je vzrok za smrad iz male čistilne naprave?

Smrad iz male čistilne naprave je opozorilo, da je mikrobiološko čiščenje moteno. Prišlo je do gnitja. Pogosto so za to kriva agresivna čistila in druge spojine na bazi klora. Čistila zelo pozorno izbirajte in še pred nakupom preverite, ali morda vsebuje klor. Mikroorganizmi v malih čistilnih napravah se lahko navadijo na mnoge strupene spojine, na klor pa ne. Čezmerno vsebnost odmrlega blata je treba čim prej izčrpati, da nazaj vzpostavimo optimalne pogoje za delovanje ter da odstranimo smrad iz male čistilne naprave.

Je mala čistilna naprava hrupna?

Obratovanje male čistilne naprave ne povzroča hrupa.