V zadnjem času se vse več govori in piše o malih bioloških oziroma hišnih ter industrijskih čistilnih napravah, ki so namenjene različnim predelovalnim dejavnostim, kot so sirarne, pivovarne, mesnopredelovalni obrati, vinske kleti in drugi manjši obrati, ki obremenjujejo odpadne vode s svojo dejavnostjo. To je posledica več razlogov, pri čemer je prvi povezan z zakonodajo.

Država je z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode postavila (podaljšala) rok za zamenjavo pretočnih greznic s čistilnimi napravami do konca leta 2025. To pomeni, da imajo lastniki hiš in obratov, ki še vedno uporabljajo pretočne greznice, na voljo časovni okvir, v katerem morajo zamenjati greznice s čistilnimi napravami, ki izpolnjujejo predpisane standarde.

Drugi razlog za povečano zanimanje za industrijske čistilne naprave je povezan z bolj strogim izvajanjem obratovalnega monitoringa odpadnih vod, ki velja za upravljavce industrijskih čistilnih naprav. Ti so zavezani k doslednemu spremljanju in poročanju o kakovosti odpadnih vod. Vendar so iz poročanja izvzete naprave, ki odvajajo odpadne vode iz proizvodnje, storitvene ali drugih dejavnosti, če izpolnjujejo določene kriterije glede povprečnega dnevnega pretoka, letne količine in mejnih vrednosti letnih količin onesnaženj. Kljub temu večina manjših predelovalnih dejavnosti obremenjuje odpadne vode bolj kot gospodinjstva. Zato je pomembno, da se tudi ti obrati opremijo z ustrezno čistilno napravo za obdelavo odpadnih vod.

Pri izbiri čistilne naprave za hišo ali predelovalno dejavnost je treba upoštevati več dejavnikov. Zelo pomembno je, da razumemo razliko med “gospodinjskimi” in industrijskimi čistilnimi napravami. Industrijske naprave se prilagajajo specifičnim potrebam posamezne predelovalne dejavnosti, kot so predelava mleka, vinske kleti, obrati za proizvodnjo kraft piva, klavnice, ribje in piščančje farme. Čistilne naprave v teh obratih delujejo na podoben način kot gospodinjske čistilne naprave, vendar so prilagojene večjim obremenitvam odpadnih vod in imajo večje rezervoarje. Pravilna prilagoditev krmilnika naprave in ciklov čiščenja glede na vrsto in količino obremenitve odpadne vode je ključnega pomena za učinkovito delovanje.

Pri izbiri hišne čistilne naprave za gospodinjstva je priporočljivo izbrati tiste z vgrajenimi naprednimi krmilnimi enotami. Te enote omogočajo bolj natančno krmiljenje procesov čiščenja z uporabo različnih tipal, kar povečuje učinkovitost naprave. Prav tako imajo vgrajen program za delovanje v času daljše odsotnosti (npr. med dopustom) ter omogočajo enostavno prilagoditev delovanja glede na začasno ali stalno spremembo obremenitve odpadnih vod. Pomembno je tudi, da čistilna naprava že vključuje predprogramirane dodatne procese čiščenja, ki bodo v prihodnosti verjetno postali obvezni. Primer takšne napredne čistilne naprave je nemški model Graf one2clean, ki ima že v krmilnem računalniku predpripravljene programe čiščenja, kot je denitrifikacija. Za lastnike takšnih naprav predstavljajo te funkcionalnosti dodatno varnost in preprečujejo potrebo po dragih nadgradnjah ali zamenjavi naprave v prihodnosti.

Ko izbiramo čistilne naprave je pomembno upoštevati njihovo zasnovo in vzdržljivost. Na primer, čistilne naprave, ki nimajo gibljivih delov in električnih komponent v rezervoarju, imajo večjo zanesljivost in daljšo življenjsko dobo.

Elektronika, ki ni izpostavljena vlažnemu in elektroniki neprijaznemu okolju v rezervoarju, ima manjše možnosti okvar. Z manj gibljivimi in električnimi deli v napravi se zmanjšuje tveganje za pokvarjene ali obrabljene komponente. To pa pomeni tudi cenejše vzdrževanje in manj nepredvidenih stroškov za popravila. Za lastnike takšnih čistilnih naprav je to dodatna prednost, saj imajo večjo zanesljivost delovanja in manjše finančne obremenitve. Graf one2clean je primer napredne čistilne naprave, ki ne vsebuje gibljivih delov in ima 2-letno garancijo za električne komponente.

Pri izbiri čistilne naprave za hišo ali predelovalno dejavnost je pomembno tudi upoštevati okoljske vidike. Odpadne vode, ki nastajajo v predelovalnih dejavnostih, lahko vsebujejo veliko hranilnih snovi, ki predstavljajo tveganje za onesnaževanje podtalnice. Zato je pomembno izbrati naprave, ki učinkovito odstranijo te snovi in zagotavljajo visoko stopnjo čiščenja. S pravilno izbiro čistilne naprave se lahko zmanjša vpliv na okolje in ohranja čistost vodnih virov.

Pred nakupom čistilne naprave za hišo ali predelovalno dejavnost je pomembno razmisliti o specifičnih potrebah in zahtevah vašega gospodinjstva ali obrata. Pomembno je izbrati napravo, ki je prilagojena obremenitvi odpadnih vod in ima napredne krmilne enote za učinkovito delovanje. Poleg tega je treba upoštevati tudi vzdržljivost naprave, zasnovo brez gibljivih delov v rezervoarju ter okoljske vidike čiščenja odpadnih vod. S pravilno izbrano čistilno napravo lahko zagotovite varno in učinkovito čiščenje odpadnih vod ter prispevate k ohranjanju okolja.