Naj se nenaden izdaten naliv ne spremeni v katastrofo

Naloga zadrževalnikov j+ob močnih nalivih je zaščita pred poplavami
Zadrževalniki padavinskih voda preprečijo vse bolj pogoste poplave

Vedno pogostejši in s padavinami bogati nalivi so iz leta v leto nevarnejši. Kanalizacijska omrežja, sploh tista, grajena v prejšnjem tisočletju, jim preprosto niso kos. A rešitev pred poplavo in katastrofo obstaja.

Podnebne spremembe zadnja leta niso prav nič nedolžne, nasprotno, vedno pogostejši in izdatnejši nalivi se marsikje spremenijo v manjše ali večje poplave in povzročajo škodo na objektih, infrastrukturi, v gospodarstvu … Voda pač poplavi takrat, ko ne uspe pravočasno ponikniti. Ker smo ji to s svojo dejavnostjo, predvsem urbanizacijo okolja in asfaltiranjem ter betoniranjem površin, ljudje preprečili kar sami.

Da vas pogled na meteorni jašek ali višino gladine luže, ki se je ob nevihti spremenila v manjše jezero, ne bi vedno znova držal v strahu, ali bo kanalizacijsko omrežje kos povišani količini padavin, velja preventivno ukrepati. Rešitev je učinkovita in dostopna, sliši pa na ime zadrževalnik padavinskih vod.

Naloga zadrževalnika odpadne padavinske vode je preprosta – ob močnih ali pa dolgotrajnejših nevihtah s padavinami prevzame viške vode in jo pozneje, ko se razmere umirijo, odvede skozi kanalizacijsko omrežje. T. i. retencijski rezervoar je namenjen podzemni vgradnji, zato nikakor ne kazi podobe okolice, obenem pa omogoča še izkoriščanje vrste prednosti deževnice (za pranje, gašenje itd.).

Morda vas bo zanimalo tudi

Nebeški blagoslov – deževnica >>

Deževnica kot prihranek >>

Raba deževnice v hiši >>