Kako deluje MBS čistilna naprava?

System MBS

Sistem MBS (Moving Bed System). Pretočna čistilna naprava s pritrjeno biomaso. Enostaven ter učinkovit sistem brez električnih komponent v napravi.

Dotok-sedimentacija – pred čiščenje

Odpadna voda steče iz hiše v sedimentacijski bazen. V njem poteka prva faza čiščenja odpadne vode. Tu se zbirajo vse v vodi netopne snovi. Trdne snovi, ki nastanejo v čistilnem procesu, se tudi zbirajo v tem bazenu (sekundarna gošča). Po mehanskem čiščenju teče ostala voda v biološko čistilno fazo.

Biološka komora – reaktor

V biološki komori so prosto plavajoči plastični nosilci za mikroorganizme , ki ustvarjajo okolje za biološki proces, ki vodo učinkovito očistijo. Onesnaževalci se adsorbirajo v prehranjevalni verigi in se pretvorijo v ekološko neškodljive snovi.

Dovajanje zraka

Zrak se dovaja preko specialnih membran v biološki bazen, da se nosilci vrtinčijo (na njih se naselijo mikroorganizmi) in simultano oskrbuje biološki proces s kisikom.

Sekundarna obdelava

Očiščena voda gre sedaj v sekundarno stopnjo prek prelivne zapore. Izločena snov se potopi na dno te komore.

Vračanje aktivnega blata

Izločeno snov, ki je sedla na dno, zračna črpalka prečrpa v sedimentacijski bazen prve faze čiščenja in se tako vrne v čistilni proces.

Iztok očiščene vode

Očiščena voda se po postopku biološkega čiščenja gravitacijsko vrne v naravo preko prelivne cevi.