Kako deluje biološka čistilna naprava?

Znanje in izkušnje podjetja GRAF s področja odpadnih voda

Izkušnje podjetja

Odstranjevanje odpadnih voda je na podeželju zaradi mnogih uredb, zakonov in predpisov, ki jih je treba upoštevati, na prvi pogled videti zelo zapleteno. S pravim partnerjem in ustreznim sistemom imate dolgoročno korist, saj odpadejo vsi stroški dragih priključnin na kanalizacijo, kakor tudi drago letno čiščenje odplak.

V Nemčiji se preko 1 milijon gospodinjstev ne more ekonomično priključiti na kanalizacijsko omrežje. GRAF ponuja širok izbor z inovativnimi rešitvami za decentralizirano odstranjevanje odpadnih voda. Ponudba je velika, od greznic fekalij brez odtoka, večprekatnih greznic do popolnoma bioloških malih čistilnih naprav.

Ti proizvodi omogočajo čiščenje hišnih odplak, ki so potem speljane v tekočo vodo (osuševalni jašek) na samem kraju. Če ni ekonomične možnosti priključka na osuševalni jašek, ima GRAF v dodatni ponudbi tudi preizkušene ponikalne proizvode, ki omogočajo razpršeno ponikanje čiste vode.