Kako deluje SBR čistilna naprava?

Tehnologija SBR (zaporedno biološko čiščenje) ima ločeno primarno obdelavo, tu se ločijo trdne snovi, ki se jih preko zračne črpalke prečrpa v tako imenovani rezervoar SBR. Ta sistem sestavljata dve ločeni komori.

SBR male čistilne naprave čistijo dotočno odpadno vodo v več ciklih.

Kako poteka obdelava odpadnih voda?

sbr11. Faza prečrpavanja
Odpadna voda gre najprej skozi primarno obdelavo (prva komora), kjer se zadržijo netopne, trdne snovi. Od tu naprej gre odpadna voda v rezervoar SBR (druga komora).

sbr22. Faza zračenja
Dejansko biološko čiščenje z mikroorganizmi se sedaj opravi v rezervoarju SBR. Kratke faze zračenja in mirovanja se menjavajo v nadzorovanem postopku čiščenja. Tako imenovano živo blato se lahko sedaj razvije. Z pomočjo milijonov mikroorganizmov se odpadna voda temeljito očisti.

sbr33. Faza mirovanja
Sledi faza mirovanja, kjer se živo blato potopi na dno sistema. Tako se očiščen predel vode ustvari na vrhu rezervoarja SBR.

sbr44. Črpanje očiščene vode
Očiščena odpadna voda sedaj potuje v sistem izpusta (tok, reka, morje) ali v ponikalni sistem. Nato gre del živega blata nazaj iz rezervoarja SBR v prvo komoro.