Male čistilne naprave so koristna pridobitev za dom in naravno okolje

Male čistilne naprave so velikokrat nujna in edina rešitev za marsikateri objekt, ki ga ni mogoče priključiti na javno kanalizacijsko omrežje, saj se z njihovo pomočjo odpadne vode vrnejo nazaj v naravno okolje brez negativnega vpliva za rastje, živali in ne nazadnje za ljudi. V odplakah je pogosto najti težke kovine, ki so za naravo izjemno škodljive, delovanje male čistilne naprave pa s fizikalnimi, kemičnimi in biološkimi procesi preprečuje njihov izpust v okolje ter iz odpadnih vod odstranjuje onesnaževalce, katere je najpogosteje najti prav v gospodinjstvih. Zakonodaja v Sloveniji določa, da je potrebno vse greznice, ki niso priključene na javno kanalizacijo preurediti v male čistilne naprave ter za njihovo vgradnjo nudi tudi ugodne subvencije, s katerimi je precejšnji strošek za investicijo takoj povrnjen. Če razmišljate o nakupu, je potrebno vedeti, da se cene malih čistilnih naprav razlikujejo glede na njihove zmogljivosti, kakovost in način delovanja, nikar pa ne pozabite, da poceni nakup ni vedno najboljša rešitev.

Male čistilne naprave brezhibno delujejo brez elektrike

Mala čistilna naprava

Delovanje male čistilne naprave brez elektrike temelji na principu naravnega vleka in gravitacije, ki je razdeljeno po stopnjah. V prvi stopnji čiščenja, se odstranijo trdni delci, odpadna voda potuje v bioreaktor, kjer se s pomočjo skoncentriranih mikroorganizmov očisti do te mere, da ni več nevarna za okolje. Pri samem postopku je nujen tudi stalen dovod zraka, ki v čistilno napravo doteka preko cevnega sistema. Ker kompresor ni potreben, lahko male čistilne naprave delujejo brez elektrike. Zaradi vse večjih potreb po ohranjanju narave, Slovenija nudi subvencije za male čistilne naprave na državni in občinski ravni ter na takšen način še dodatno spodbuja ljudi k zdravemu odnosu do okolja.

Konkurenčne cene malih čistilnih naprav in vrhunska kakovost

Dejstvo je, da ima kvaliteta vedno svojo ceno in tako so tudi cene malih čistilnih naprav odvisne od njihove kakovosti. Pri nakupu je potrebno paziti, da se izbere prava velikost male čistilne naprave, katero je potrebno prilagoditi številu oseb, ki prebivajo v gospodinjstvu. Ta naj ima vse potrebne certifikate in naj zadošča vsem, z zakonom predpisanim standardom. Pomembni so podatki o vodotesnosti, moči čiščenja in stabilnosti, naprava pa naj bo sestavljena iz sklopov priznanega proizvajalca, ki je na trgu prisoten že dolga leta. Če boste dali prednost kvaliteti, ne boste imeli težav z nepravilnim delovanjem male čistilne naprave in nepotrebnih stroškov v prihodnosti. Če potrebujete dodatne informacije o vgradnji, vzdrževanju ali servisiranju obiščite našo spletno stran ali pa nas pokličite, radi vam bomo svetovali.