Vgradnja sistema

Gradbeno zemljišče

Za vgradnjo morate upoštevati naslednje:

  • zemljišče za vgradnjo mora ustrezati standardu DIN 18196;
  • najvišji nivo podtalnice oz. vodoprepustnost zemlje;
  • vrste obremenjevanja oz. bremena vozil.

Priporočamo vam, da poiščete izvedensko mnenje o fizičnih lastnostih vaših tal na pristojnem uradu za gradnje.

Gradbena jama

Za vgradnjo rezervoarja potrebujete veliko prostora, zato naj bo gradbeno zemljišče na vsaki strani od rezervoarja večje za 400 mm, odmik do zgradb pa mora biti najmanj 1000 mm.

Priprava za vgradnjo na pobočjih in neravnih površinah mora biti pripravljena v skladu s standardom DIN 4124. Gradbeno zemljišče mora biti ravno in mora zagotavljati določeno nosilnost. Globino jame izmerite in pripravite tako, da maksimalna višina zemlje, s katero boste kasneje jamo zasipali, ne bo prekoračena (glej točko 2 – pogoji za vgradnjo v Navodila za vgradnjo rezervoarja). Da boste lahko rezervoar uporabljali čez celo leto, ga morate položiti tako, da čez zimo ne bo zamrznil, prav tako odvodne cevi. Praviloma zmrzal cevem od globine 600–800 mm dalje ne more do živega, za natančnejše podatke pa povprašajte na za to pristojnem uradu.

Za podlago- posteljico bomo uporabili plast strojno utrjenega proda (zrnatost 4/8, debelina cca. 150–200 mm).

Strmine in pobočja

Pri vgradnji rezervoarja v neposredni bližini (< 5 m) pobočja, strmine ali manjšega grička je treba postaviti oporno steno (statično primerno), ki bo preprečila, da bi zemlja s pobočja začela drseti. Mere te stene morajo biti v vseh pogledih vsaj za 500 mm večje od rezervoarja in od rezervoarja oddaljene vsaj 1000 mm.

Podtalnica in za vodo neprepustna tla (npr. ilovica)

Če predvidevate, da se bo rezervoar potopil globlje v podtalnico, zagotovite zadosten odvod (drenaža). Maksimalno globino potopitve najdete tudi v tabeli v Navodila za vgradnjo rezervoarja. Pri za vodo neprepustnih tleh je priporočljiv odvod ponikajoče vode (na primer z drenažo).

Inštalacija poleg povoznih površin

Pri inštalaciji zbiralnika poleg prometnih površin, prevoznih s težkimi vozili nad 12 ton, mora najmanjša razdalja do teh površin ustrezati najmanj globini gradbene jame.

Povezava več rezervoarjev

Več rezervoarjev lahko povežete spodaj na montažni površini s pomočjo posebnih tesnil GRAF in KG-cevi. Ustrezno velike odprtine izvrtajte s posebnim kronskim svedrom GRAF. Pazite, da je razdalja med rezervoarji najmanj 600 mm. KG-cevi morajo segati najmanj 200 mm v rezervoar.

Vstavljanje in zasipanje

S primerno napravo vstavite rezervoarje v gradbeno jamo, pri čemer pazite, da jih ne poškodujete. 1/3 rezervoarja pred zasipanjem enakomerno napolnite z vodo. Tako boste preprečili morebitne deformacije, ki lahko nastanejo pri zasipavanju z zemljo ter istočasno preprečili premikanje rezervoarja, ko ga boste zasipali in utrjevali. Nato zasipajte rezervoar po plasteh (maks. 30 cm) s peskom maks. zrnatost 4/8 in ga sproti utrjujte.

Pomembno:

  • Posamezne plasti morajo biti dobro utrjene.
  • Priporočamo vam uporabo ročnega teptalnika.
  • Bodite previdni, da pri utrjevanju posameznih
  • plasti ne poškodujete rezervoarja. Nikakor ne
  • uporabljajte mehanskih teptalnih strojev. Polnilo
  • Prostor za zasipanje mora biti širok najmanj 400 mm.

Polaganje priključkov

Vse dovode in pretočne napeljave položite v smeri pretoka s padcem najmanj 1 % . (Upoštevajte morebitno naknadno posedanje.) Vse sesalne oz. tlačne in krmilne vode povlecite v prazno fleksibilno cev fi 75 mm ali 110 mm, ki je do zbiralnika položena s padcem brez upogibov, čim bolj ravno. Potrebne loke oblikujte s 30-stopinjskimi fazonskimi komadi.

Pomembno: Prazno- povezovalno cev za povezave od rezervoarja do črpališča oz. porabnikov priključite na odprtino nad maksimalnim nivojem vode. Na rezervoarjih so že pripravljene odprtine s tesnili fi 110 mm za priklope dovodnih in odvodnih cevi ter za povezavo do črpališča.