Čistilne naprave s subvencijo še ugodnejše

Vsak izmed nas lahko s svojim ravnanjem prispeva k čistejšemu okolju tam, kjer prebiva. Ravno čiščenje odpadnih voda je ena izmed prioritetnih nalog, zato večina slovenskih občin subvencionira izgradnjo male čistilne naprave.

Male čistilne naprave so namenjene čiščenju odpadnih komunalnih voda na območjih, kjer ni kanalizacijskega omrežja in zagotavljajo kapaciteto čiščenja do 50 populacijskih enot (PE) pri čemer je 1 PE onesnaženje, ki ga v enem dnevu povzroči ena oseba. Cena male čistilne naprave se lahko razlikuje glede na kakovostni razred, odvisna pa je tudi od zahtevnosti vgradnje.

Delež sredstev subvencije za malo čistilno napravo se med občinami bistveno ne razlikuje in znaša do okoli 50 odstotkov investicije. Pogoj za pridobitev subvencije je lastništvo obstoječih stanovanjskih objektov. Da bi izvedeli, ali je subvencijo moč pridobiti tudi v vaši občini priporočamo, da se obrnete na svojo občinsko upravo. Dobili boste natančne podatke, kaj potrebujete za prijavo in kdaj boste lahko deležni subvencije za investicijo v malo čistilno napravo.