Pogosta vprašanja in odgovori

1. Kdo odobri malo čistilno napravo?

Z novimi zakoni je čistilna naprava obvezna za vse tiste, ki nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje.

2. Za male čistilne naprave obstajajo različni razredi čiščenja. Kateri razred čiščenja potrebujem?

Razred čiščenja določi pristojen urad za urejanje odpadnih voda. Praviloma zadostuje razred čiščenja C (razgradnja ogljika). Na vodovarstvenih območjih ali pri izpuščanju v občutljive vode, je potreben višji razred čiščenja kot na primer N (nitrifikacija) ali D (nitrifikacija in denitrifikacija).

3. Potrebujem razred čiščenja N, ki pa ga v tem katalogu ni?

Na razpolago je razred čiščenja D (nitrifikacija in denitrifikacija). Razred čiščenja D je višji in vključuje tudi razred čiščenja N (nitrifikacija).

4. Kako pogosto je malo čistilno napravo treba vzdrževati?

Predvideno vzdrževanje za male električne čistilne naprave GRAF je enkrat letno.

5. Kako pogosto je iz male čistilne naprave treba odstraniti blato?

Praviloma odvoz blata poteka po potrebi. To pomeni, da je občasno potrebno kontrolirati nivo blata. Če je v prvem prekatu določena količina blata prevelika, je potreben odvoz blata, ki se praviloma opravi na vsakih 18 do 36 mesecev. Odvisno od tipa naprave. Pri izboru naprave je ta podatek izredno pomemben saj pogosto število odvozov pomeni bistveno višji strošek vzdrževanja čistilne naprave. Odvoz opravi podjetje, ki je pristojno za odvoz komunalnih odpadnih voda.

6. Imam triprekatno greznico in sem dobil poziv za vgradnjo male biološke čistilne naprave. Ali lahko triprekatno greznico dogradim?

Nadgradnja dvo ali tripekatne greznice je tehnično mogoča. Stara greznica mora biti v dobrem stanju. Primerno velika. Predvsem vodotesna s potrdilom. Na razpolago sta 2 možnosti. Pri prvi varianti za dvo ali triprekatno greznico enostavno vgradite plastični rezervoar s čistilno tehniko. Dela na stari greznici so tako minimalna. Če je dvo ali triprekatna greznica primerno velika in v dobrem stanju (vodotesna s potrdilom o vodotesnosti), je vanjo mogoče vgraditi dodatno opremo. Lahko pa nadgradite staro greznico z modulom čistilne naprave Biorock ali ClearFox, ki delujeta brez elektrike (naravni vlek in gravitacija). Povprašajte za bolj natančne informacije.

7. Katere so najpomembnejše točke, ki jih je treba upoštevati pri nadgradnji?

Greznico izpraznite in temeljito očistite. Preverite, ali rezervoar tesni. Tesniti mora celoten rezervoar in tudi predelne stene med posameznimi komorami. Do načrtovanega mesta postavitve krmilnega aparata ali zunanje stikalne omarice položite votlo cev. Pri vgradnji dodatnega rezervoarja upoštevajte višino dotoka in odtoka.

8. Kako je z vzdrževanjem male čistilne naprave?

Čistilne naprave GRAF so konstruirane tako, da ne potrebujejo posebnega vzdrževanja. S strani uporabnika potekajo redne očne kontrole, ki so nezahtevne in vzamejo malo časa. Enkrat letno je potrebno naročiti servis pri pooblaščenem vzdrževalcu čistilne naprave.

9. Kaj, če zmanjka elektrike?

Se ne zgodi nič hudega. Čistilna naprava je postavljena tako, da vam ob izpadu električne energije deluje kot dvo ali tro prekatna greznica. Nikoli na ostanete brez posode za odpadne vode. Če traja zastoj več kot nekaj dni, se biološki procesi upočasnijo in učinek čiščenja pade. Pri vnovični vzpostavitvi prvotnih pogojev se stanje hitro normalizira.

10. Kakšen hrup povzroča mala čistilna naprava?

Obratovanje čistilne naprave ne povzroča hrupa.

11. Ko se odpravimo na dopust?

Za svoje nemoteno delovanje mikroorganizmi, ki živijo v čistilni napravi potrebujejo zrak, vodo in hrano. Ob odhodu na dopust pustimo čistilno napravo v delovanju. Čistilna naprava je skonstruirana tako, da tudi ob daljši odsotnosti npr. 2 do 6 tednov delovanje in čiščenje ne zamre popolno. Res je, da se ob dolgi odsotnosti moč čiščenja brez dotokov hranljivih snovi za mikroorganizme zmanjša. Takoj, ko se vrnete z dopusta pa se bo moč čiščenja v nekaj dnevih popolnoma vrnila.

12. Čistilna naprava je delala dobro, sedaj pa smo zaznali neprijetne vonjave?

Neprijetne vonjave so znak, da je v ČN prišlo do gnitja, mikrobiološko čiščenje je moteno. Vzroki za nedelovanje:

 1. mikroorganizmi so nenadoma odmrli
 2. v čistilni napravi se je nabralo že preveč odmrlega mulja.
 3. napaka v delovanju čistilne naprave ( okvara kakega od sklopov )

Odmrtje mikroorganizmov povzročajo različna agresivna čistila oziroma spojine na bazi klora. Rastlinska olja ravno tako zavirajo proces čiščenja v čistilni napravi in so eden od pogostih vzrokov neprijetnih vonjav. Ker iz hiše v odtok običajno ne prihajajo drugi strupi, je potrebno čistila pozorno izbirati in pred nakupom preveriti, ali čistila vsebujejo klor. Mikroorganizmi se lahko navadijo na mnoge strupene spojine, le na klor ne , zato bodite pri njihovi izbiri pozorni. Za več informacij o tem kaj sme in kaj ne sme v čistilno napravo nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali.

Najpogostejši vzrok za neprijetni vonj iz ČN je prekomerna vsebnost odmrlega blata, ki ga moramo zato čim prej izčrpati.

13. Ali moramo po zastrupitvi mikroorganizme umetno naseliti v čistilni napravi?

Zaradi izredne sposobnosti razmnoževanja mikroorganizmov se le-ti ob ponovni vzpostavitvi normalnih pogojev ponovno razvijejo sami od sebe v nekaj dneh (začetna količina koristnih bakterij se nahaja že ob samem izvoru fekalij). Kljub temu pa je priporočljivo, da novi soj bakterij vnesemo sami s posebnimi preparati, ki so na voljo pri dobavitelju čistilne naprave. Ti pripravki so običajno v prahu ali tekočini, ki poleg bakterij vsebujejo tudi potrebne encime in mikroelemente za čim hitrejše in uspešno razmnoževanje mikroorganizmov.

14. Kaj lahko spuščamo oziroma ne sme v biološko čistilno napravo?

Kot odpadno vodo iz gospodinjstva smatramo vodo, ki se v čistilno napravo, greznico ali kanalizacijo steka iz:

 • WC-jev,
 • kuhinje (ročno ali strojno pomivanje posode, pranje perila, čiščenje bivalnih prostorov…),
 • kopalnice (umivanje, kopanje, tuširanje)

15. Pomembno: voda in snovi, ki ne sodijo v čistilno napravo

 • deževnica
 • podtalnica;
 • staljeni sneg, led;
 • kisline (pH vrednosti pod 6,5) in močni lugi (pH vrednosti nad 8,5);
 • soli v večjih koncentracijah;
 • gnojnica živalskega izvora
 • močni strupi, umetna gnojila;
 • olja in masti (mineralna olja, jedilna olja, masti !);
 • topila (bencin, topila za barve,..);
 • snovi, ki povzročajo močan smrad;
 • na vodi plavajoči delci ali težji nerazgradljivi delci (odpadki hrane, koruza, solata, krompir, olupki..);
 • vlažilni robčki, nerazgradljivi papir;
 • kondomi in damski vložki;
 • tekstil;
 • radioaktivne snovi (pr. iz zdravstvenih domov, bolnišnic,…);
 • vroča voda nad 35°C;
 • voda iz bazenov in jacuzzi-jev;
 • šopi las;
 • močna barvila, odpadne barve.

Navedeno je potrebno upoštevati za normalno delovanje čistilne naprave.

Ob neupoštevanju danih vodil je lahko delovanje čistilne naprave močno moteno, pojavijo se neprijetni vonji. Še posebej maščobe in olja povzročajo močan smrad. Maščobe je potrebno ločiti že v kuhinji.