Skrbimo za vodo, da nam je ne zmanjka

Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo vsako leto 22. marca, je leta 1993 razglasila Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN), da bi na tak način opozorila svetovno javnost na pomen vodnih virov in na nujnost dobrega gospodarjenja z njimi.

Letošnja nosilna tema svetovnega dneva voda je namenjena ozaveščanju o globalni vodni krizi in pomanjkanju čiste vode, zavedanju kaj nam voda pomeni, ter kako je pomembna za vsakega posameznika in lokalno okolje.

Slovenija je razmeroma bogata z vodnimi viri in se po količini uvršča med z vodo razmeroma bogate držav. V katastru voda je zabeleženih 7.000 izvirov. V alpskem svetu jih je dovolj, na krasu pa je le nekaj izdatnejših izvirov. Za oskrbo s pitno vodo se uporabljajo predvsem podzemne vode.

Trajnostni razvojni cilj je do leta 2030 izboljšati kakovost vode z zmanjšanjem onesnaževanja, preprečiti odmetavanje odpadkov ter omejitev izpustov nevarnih kemikalij in drugih snovi, prepolovitev deleža neprečiščenih odpadnih voda ter povečanje recikliranja in varne ponovne uporabe na svetovni ravni.

Voda si zasluži skrbno ravnanje v vseh delih vodnega kroga: od črpanja sladke vode, njene predhodne obdelave, oskrbovanja, uporabe, zbiranja in nadaljnje obdelave do uporabe prečiščene vode in njenega izpusta v okolje, ponovnega črpanja in začetka novega vodnega kroga.