Varčujmo z vodo, da ne bo prepozno

Poraba pitne vode v Sloveniji se je zadnja desetletja nenehno povečevala, v zadnjih letih pa skrbimo, da njeno porabo ohranjamo na vsaj približno isti ravni.

 

Njene vrednosti se žal zavemo šele takrat, ko jo zmanjka. A ni bilo vedno tako. Še pred dobrimi osemdesetimi leti so vodo zelo preudarno uporabljali, saj je večina gospodinjstev uporabljala kapnico ali pa so jo nosili in vozili iz bližnjih izvirov. Na javni vodovod so bila priključena le redka gospodinjstva. Danes je seveda zgodba povsem drugačna. Na javni vodovod smo priključeni skoraj vsi in zelo redka so gospodinjstva, ki jim to ni omogočeno.

Po oceni Slovenskega društva za zaščito voda so naši predniki leta 1940 dnevno porabili približno 13 litrov vode na osebo. Perilo so prali le enkrat na teden z doma narejenim milom, tudi osebna higiena je prišla na vrsto enkrat tedensko ali še redkeje, medtem ko so posodo prali po potrebi v preprostih koritih s pomočjo pepela. Glede na to, da so takrat prevladovala stranišča na štrbunk, vode za splakovanje wc školjke, ki danes predstavlja veliko porabo pitne vode, niso potrebovali. 

V naslednjih 40 letih je se je dnevna poraba pitne vode na osebo bistveno zvišala, saj je leta 1980 v povprečju znašala 117 litrov. Takrat je bila večina gospodinjstev že priključena na javni vodovod. Sprva se je zaradi spominov o pomanjkanju vode z njo še varčevala, a je spomin na to hitro bledel. Od 117 litrov dnevne porabe na osebo, se je v povprečju za splakovanje wc školjke porabilo 50 litrov pitne vode, osebno higieno 35, pomivanje posode dobrih 23 litrov, preostanek pa za pranje perila.

Štirideset let pozneje, torej leta 2020, je bila dnevna poraba vode povsem enaka, torej 117 litrov. V štirih desetletjih nam je uspelo prepoloviti porabo vode za splakovanje wc školjke na 25 litrov, za osebno higieno smo porabili v povprečju 44 litrov, za pomivanje posode 32 litrov, preostanek pa za pranje perila.  

V društvu so pripravili tudi oceno dnevne porabe pitne vode v letu 2060. Predvidevajo, da bi nam v primerjavi z letom 2020 lahko uspelo zmanjšati dnevno porabo vode na prebivalca za kar 50 odstotkov. Leta 2060 naj bi tako za splakovanje wc školjke dnevno porabili le še 15 litrov vode na osebo, za osebno higieno 28 litrov, pomivanje posode 12 in za pranje perila 10, torej le 65 litrov vode na osebo na dan.

Vse to bi najlažje dosegli tudi z uporabo kapnice za splakovanje stranišč in pranje perila. Več rešitev, kako smiselno prihraniti pitno vodo, boste našli na naši spletni strani.