Biološka čistilna naprava brez elektrike

Gre za inovativen tehnični dosežek. Čistilne naprave Biorock odlikuje zanesljiva čistilna mehanika, ki je vzor poiskala v naravi. Postopek in princip delovanja tako združuje predločevanje sedimentov in aerobično biološko filtriranje. Na izstopni strani naprave izteka tako čista voda, da jo lahko brez pomislekov izpustimo v okolje, potok, reko ali jezero. Čistost iztočne vode namreč ustreza najvišjim zahtevam veljavnih standardov in normativov.

Po namestitvi se sistem odlično zlije z okolico, montaža je enostavna in poceni zaradi kompaktnih mer oziroma majhne tlorisne površine (za razliko od rastlinskih čistilnih naprav, za katere so potrebna zahtevnejša zemeljska dela in precej večje površine na mestu vgradnje).

Za razliko od tradicionalnih čistilnih sistemov z aktiviranim muljem, kjer puhalo meša in vpihuje zrak v napravo ter tako skrbi, da imajo organizmi, ki razgrajajo odplake, vedno na voljo dovolj kisika, čistilne naprave Ecorock-Biorock za dovod zraka v napravo potrebujejo le naravni vlek zraka.

Prijazna do okolja, ljudi in denarnice

Kot rečeno, večina čistilnih naprav za svoje delovanje porablja električno energijo. To, poleg zahtevne izdelave, še dodatno prispeva k visokemu ogljičnemu odtisu. Aerobne čistilne naprave Ecorock-Biorock pa se lahko pohvalijo z zelo nizkim ogljičnim odtisom, saj čiščenje odpadnih voda poteka povsem mehansko, brez porabe električne energije. So tudi povsem tihe in tako prijazne do okolja in ljudi.

Edinstveno udobje:

  • popolnoma tiho delovanje,
  • najnižji stroški delovanja in vzdrževanja,
  • odlična kakovost očiščene vode.

Modularna zasnova – prilagodljiva implementacija

Biočistilne naprave za čiščenje odpadne vode Ecorock-Biorock za manjše objekte so na voljo v različicah za čiščenje voda za potrebe od 2 do 30 oseb. A tudi že te osnovne enote podpirajo vzporedno vezavo, torej lahko poskrbijo za čiščenje odplak tudi 60 ali več oseb. Nivo višje je družina čistilnih naprav Biorock M, kjer je zmogljivost čiščenja odplak opredeljena za 75 do 150 oseb. Tudi tu je mogoča vgradnja več naprav vzporedno. Ker gre za povsem modularno zasnovo, ki je dodatna prednost naprav Ecorock-Biorock, lahko le-te glede na potrebe sproti dograjujemo.

Zadosti vsem potrebam odpadne vode iz planinskih domov, kampov in vikend hišic brez stalne naselitve:

  • minimalno vzdrževanje,
  • najnižji stroški obratovanja,
  • deluje tudi brez rednega dotoka odpadne vode, kar je lahko tudi več mesecev,
  • odlična kakovost prečiščene vode,
  • brez mehanskih komponent, zato zelo velika zanesljivost delovanja brez okvar.