Deževnica

Nebeški blagoslov – deževnica

Denar za zdaj še ne pada z neba, zato pa z njega pada dež. Voda pa ima v sodobnem svetu vrednost – če ne verjamete, si oglejte računa za vodarino in komunalni prispevek danes in pred 10 leti. Naraščajoča cena vode je sicer le eden izmed argumentov za smotrno uporabo deževnice – čeprav večina ljudi […]

Preberi več

Kakšna bitka za nafto neki, bitka za vodo!

Čeprav se zdi svetovno gospodarstvo odvisno od nafte, pa je preživetje ljudi odvisno od vode. Vodni viri po svetu so vse bolj omejeni in tudi ogroženi, čeprav se nam v z vodnimi viri bogati Sloveniji morebiti ne zdi tako. A tudi v deželi pod Alpami račun za vodo predstavlja že relativno velik del družinskega proračuna. […]

Preberi več

Je moj objekt primeren za rabo deževnice?

Precej ljudi ima ob misli na rabo deževnice kot edinega vira vode pomisleke glede stalne razpoložljivosti, predvsem v bolj sušnih obdobjih. Strokovnjaki objektu, v katerem biva štiričlanska družina, priporočajo uporabo zbiralnika s prostornino pet ali šest kubičnih metrov. Bo objekt sposoben zbrati takšno količino vode? Količina zbrane deževnice na strešni površini je odvisna od dejanske […]

Preberi več
Raba deževnice

Raba deževnice v hiši

Če bi radi z deževnico oskrbovali stanovanjski objekt, bo potrebna vgradnja celovitega sistema. Tega sestavljajo zbiralnik, filter (ali filtri) in črpalka za distribucijo vode do porabnikov. Za uporabo deževnice v hiši je dobro namestiti dvojni cevovod in poskrbeti za možnost preklopa na vodovodno omrežje, če bi se zaloga vode v zbiralniku morebiti izčrpala. Zelo pomembna […]

Preberi več
one2clean

Vzdrževanje malih komunalnih čistilnih naprav

Čistilna naprava lahko izpolnjuje svoj namen le takrat, kadar je njeno delovanje brezhibno. Vzdrževanje malih čistilnih naprav mora biti urejeno tako, da ni bojazni za pojav morebitnih nedovoljenih obremenitev ali nevarnosti za okolje, niso ovirane ali ogrožene funkcije in stanje naprav, predvidene količine odpadne vode ne presežejo dovoljene meje ter ne povzročajo trajnih obremenitev v okolici […]

Preberi več
Prihranite s čistilno napravo

Strošek izgradnje male komunalne čistilne naprave

Stroški izgradnje male komunalne čistilne naprave se delijo na investicijske stroške in stroške obratovanja in vzdrževanja. Stroški nabave in vgradnje dobre male komunalne čistilne naprave na našem trgu znašajo med 3.000 do 3.500 € za 5PE. Cena vgradnje lahko odstopa glede na težavnost izkopa oz. težavnost montaže. Cena stroškov zagona in prevzema v evidenco je […]

Preberi več
Carat S Kreisel pohoden

Kdo mora imeti malo komunalno čistilno napravo?

Malo komunalno čistilno napravo morajo imeti vsi objekti na območjih, kjer ni javne kanalizacije, kjer javna kanalizacija ni predvidena oz. ki niso v aglomeraciji. V izjemnih primerih, ko čiščenje z malo komunalno čistilno napravo ni dovoljeno oz. zadostno (npr. na vodovarstvenih območjih, določene stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališka stavba, kulturna dediščina …) pa je treba […]

Preberi več
Čistilne naprave zakonodaja

Zakonodaja na področju malih komunalnih čistilnih naprav

V naseljih, kjer še ni zgrajena javna kanalizacija, in na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni predvidena, se komunalna odpadna voda zbira in odteka v male komunalne čistilne naprave (MKČN) ali nepretočne greznice. Uporaba obstoječih pretočnih greznic, ki so bile v uporabi pred 14. decembrom 2002, je dovoljena do rokov za […]

Preberi več
Voda iz malih čistilnih naprav

Kako delujejo male čistilne naprave?

V malih komunalnih čistilnih napravah do 2000 PE se komunalna odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko razgradnjo: S prezračevanjem v naravnih ali prezračevalnih lagunah. V bioloških reaktorjih z aktivnim blatom. V bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso. Z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin. Čistilna naprava bo svoje delo dobro opravila le, če bodo dosledni […]

Preberi več